הרשמה לוובינר:
מגמות חדשות במדיניות הפיסקאלית והמוניטרית
והשלכותיהן על שוקי הנדל״ן בישראל ובארצות הברית


**לתשומת לבכם/ן הוובינר יערך בשעה 15:00 שעון ישראל **
_____-_____

מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול על שם קולר, אוניברסיטת תל אביב
בשיתוף
Rutgers Center for Real Estate and The New Jersey-Israel Commission
 
מזמינים אתכם/ן לוובינר בנושא:
 
מגמות חדשות במדיניות הפיסקאלית והמוניטרית
והשלכותיהן על שוקי הנדל״ן בישראל ובארצות הברית


יום חמישי, 24 במרץ 2022, 15:00–16:30
 
לשאלות מוזמנים/ות לפנות: Alrovinst@tauex.tau.ac.il | 03-6409957